آبیاری پیاز زعفران

آبیاری: زعفران به پنج مرحله آب اصلی نیاز دارد که در نقاط مختلف بسته به وضعیت آب و هوای منطقه از اواسط مهر ماه تا نیمه اول آبانماه شروع می شود.

آبیاری اول: پس از توزیع کود و خراش دادن زمین از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبانماه انجام می شود.

آبیاری دوم: (4-5) هفته بعد از آبیاری اول و پس از برداشت گلها به همراه توزیع کود ازته در سطح مزرعه انجام می شود.

آبیاری سوم: پس از وجین علف هرز

آبیاری چهارم: در پایان فصل رویش (قبل از دهه اول اردیبهشت) زمان زرد شدن برگها می باشد و در بزرگ شدن اندازه پیازها اهمیت دارد و معروف به زرد آب است.

آبیاری تابستانه: توصیه میگردد انجام نشود

ولي از دهم تا اواخر مرداد ماه باعث افزایش عملکرد وزن گل می شود زیرا طبق آزمایشات صورت گرفته اندامهای زایشی در نیمه دوم مرداد ماه تکوین وتمایز می یابند.(آبیاری درصورتی که مزرعه مشکل کنه نداشته باشد)

نکته: دور آبیاری بسته به خاک؛ درخاکهای با درصدشن بیشتر کوتاهتر و در خاکهای رسی طولانی تر می باشد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *