آموزش کاشت نهال انگور ،احداث باغ انگور

آموزش کاشت نهال انگور ،احداث باغ انگور

-حمل نهالهای تهیه شده ازمرکزخرید تامحل کاشت, درداخل کیسه به صورت بسته بندی انجام گرفته وسعی شود درمعرض آفتاب
وبادقرارنگیرند.ضمنا”بهتراست ازموقع خرید تامحل کاشت زمان بیشتری سپری نشود.
4-قبل ازکاشت,ضمن ضدعفونی,ریشه های زخمی را ترمیم(هرس) نماییدوهنگام کاشت نباید ریشه ها داخل چاله پیچ بخورند.
5-جهت پرکردن چاله ها از خاک مناسب مغذی وآفتاب خورده به هماره مخلوطی از ماسه  استفاده نمایید.
6-استفاده از کودهای حیوانی ترجیحا گاوی به صورت مستقیم جهت پرکردن چاله هاخودداری نمایید.
اگر قصد استفاده ازکودهای حیوانی  ترجیحا گاویرا دارید به این شرح اقدام نمایید
به مقدار لازم کودهارا ته چاله ریخته وسپس مقداری خاک بریزیدوبعد نهال را روی آن قرارداده ودوباره باخاک دور نهال را پر نمایید .ضمنا”بهتر است جهت حفظ
رطوبت وجذب آب کافی ,چاله ها 10تا 15 سانتیمترپایین تراز سطح زمین باشند.
7-باتوجه به نیاز نهال انگور به آب کافی درسالهای اول ,بعد از اتمام عملیات کاشت به صورت دستی یا آب جاری اقدام به آبیاری نمایید.
8-درنیمه دوم فروردین ماه اقدام به سربرداری(هرس)نهالهای کاشته شده نماییدودراین خصوص جهت تقویت ریشه وساقه اصلی ,بهتر است ازبندهای
قسمت پایین شاخه (جوانه دوم یاسوم)بریده شود.وپیشنهاد میگردد جهت جلوگیری ازهرگونه آلودگی احتمالی قیچی راهربار باالکل ضد عفونی نمایید.
9-بعدازگرم شدن هوا ,ازنیمه دوم اردیبهشت ماه کرمهای سفید(ریشه خوار)به 20 تا10 سانتیمتری سطح زمین نزدیک میشوند وریشه هارا طعمه خود قرار
میدهند که بعضا” به خشک شدن بوته ها می انجامد .جهت کنترل ومبارزه وجلوگیری ازخسارت احتمالی ,با کارشناسان مربوطه مشاوره نمایید.
10- درسال اول با توجه به نوع خاک هفته ای یکبار بوته هارا آبیاری نمایید.
11-هر سال بعداز سپری شدن فصل سرما وقبل از زدن جوانه درختان را توسط افراد ماهر هرس نمایید.(بارعایت هرس فرم دهی وبار دهی)
12-در مدیریت باغداری,به زمانهای اعلام شده سمپاشی ها ازطریق سازمان جهاد کشاورزی توجه نموده ودر صورت مشاهده هرگونه آفت وبیماری با
کارشناس مربوطه مشاوره نمایید.

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *