استاندارد نهال انار به صورت ریشه لخت

استاندارد نهال انار به صورت ریشه لخت

 1. رقم انار باید مشخص و تأیید شده باشد.
 2. نهال از طریق غیر جنسی و به صورت قلمه تکثیر شده باشد.
 3. طول قلمه ۳۵- ۲۵ سانتی متر، قطر آن ۵/۲- ۵/۰ سانتی متر و ترجیحا از شاخه های ۳- ۲ ساله تهیه شده باشد.
 4. نهال ریشه لخت انار در زمان عرضه به بازار باید یک یا دو ساله باشد.
 5. ارتفاع نهال ریشه لخت باید حداقل ۵۰ سانتی متر و ارتفاع نهال گلدانی انار نباید کمتر از ۳۰ سانتی متر از رشد سال جدید باشد.
 6. میانگین قطر نهال های ریشه لخت و یا گلدانی در محل صاف تنه در ۵ سانتی متری بالای رشد سال اول نهال باید حداقل ۵/. سانتی متر باشد.
 7. نهال باید تا ارتفاع ۴۰- ۳۰ سانتی متری یقه یک تنه باشد.
 8. تعداد ریشه فرعی نهال انار در زمان انتقال نباید کمتر از ۳ عدد و طول هر کدام از آن ها باید ۱۵- ۱۰ سانتیمتر باشد. نهال انار در زمان انتقال به عرصه باغ باید دارای ریشه های ریز و مویی کافی باشند.
 9. نهال های انار باید در بسته های ۵۰ تایی به بازار عرضه شوند.
 10. رعایت استانداردهای عمومی نهال الزامی است.
 11. اگر نهال انار پیوندی باشد باید فاصله محل پیوند تا سطح خاک کمتر از ۱۵ سانتی متر نباشد.
 12. حداقل ابعاد گلدان در مورد نهال های گلدانی انار در زمان فروش باید ۲۲ سانتی متر ارتفاع و ۱۲ سانتی متر قطر دهانه گلدان باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *