لیست سموم قارچ کشها

لیست سموم قارچ کشها

قارچ کش فیلینت ( تری فلوکسی استروبین) WG 50% ساخت بایر آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی سیب و لکه سیاه سیب و سفیدک سطحی سبزی جات – میزان مصرف 200گرم در هزار
– قارچکش مونسرن ( پنسیکورون ) WP 25% بایر آلمان جهت مبارزه با ریزوکتونیا یا شوره سیاه سیب زمینی به نسبت1.25 کیلوگرم در یک تن غده.

– قارچ کش کولیس ( بوسکالید + کروزکسیم متیل) SC 30%ساخت BASF آلمان اختصاصا” جهت کنترل سفیدک سطحی هلو و شلیل – میزان مصرف نیم در هزار،توضیحات تکمیلی: مقدار کشندگی از طریق گوارشی برای موش آزمایشگاهی 5000 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن میباشد – ماده موثره : 200 گرم در لیتر بوسکالید+ 100 گرم بر لیتر کروزکسیم متیل بصورت سوسپانسیون کولیس مخلوطی است از دو قارچ کش بوسکالید از گروه آنیلیدها و کروزکسیم متیل از گروه استروببلورین ها که هر یک نحوه اثر خود را داشته و اثر هم افزایی نیز دارند. کولیس برای کنترل سفید پودری هلو و شلیل بکار میرود کولیس بدلیل داشتن دو ترکیب با نحوه اثر متفاوت احتمال بروز مقاومت در قارچکشها را کاهش میدهد. کولیس توسط برگها جذب و در داخل برگ به خوبی منتشر شده و تمام بافتها را می پوشاند و ضمنا در پشت برگ نیز بیماری را کنترل خواهد کرد.

قارچ کش دومارک ( تتراکونازول) EC 10% ساخت ایساگرو ایتالیا برای کنترل سفیدک حقیقی سبزیجات و جالیز – میزان مصرف 0.3 لیتر در هکتار

قارچ کش استروبی ( کروزکسیم متیل ) WG 50%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیک سطحی سیب و لکه سیاه سیب میزان مصرف200گرم در هزار

قارچ کش اپوس ( اپوکسی کونازول ) SC 12/5%ساخت BASF آلمان جهت کنترل سفیدک سطحی چغندر و زنگ گندم میزان مصرف یک لیتر در هکتار

قارچ کش اورتیواپ ( آزوکسی استوربین 20% و دیفنوکونازول 12/5% ) SC 32.5% ساخت سینجنتا برای کنترل سفیدک پودری جالیز به نسبت یک لیتر در هکتار

– قارچ کش بایکور ( بیترتانول ) WP 25% ساخت بایر آلمان جهت کنترل لکه سیاه سیب وحتی سفیدک حقیقی جالیز و گیاهان زینتی میزان مصرف 750 گرم در هزار

– قارچ کش آلتو(سایپروکونازول) SL 10% برای کنترل سیاهک هندی زنگها وسپتوریوزغلات وسرکوسپورای برگ چقندر بادز نیم تا یک لیتر در هکتار

قارچ کش فولیکور(تبوکونازول) EW 25% برای کنترل زنگهای غلات وسبزیجات ودرکشورهای دیگر برای سفیدک پودری وآلترناریا درسبزی وصیفی فوزاریوم خوشه گندم با دزیک لیتر درهکتار.

قارچ کش ایمپکت (فلوتریافول) SC 12.5% برای کنترل زنگها وسیاهک هندی غلات یک لیتر در هکتار.

– قارچکس تیلت (پروپیکانازول) EC25% برای کنترل بیماریهای سیاهک هندی-فوزاریوم حوشه وریشه غلات-سپتوریوز گندم-شیت بلایت برنج-سیاهک آشکارنیشکروزنگهای غلات با دز 0.5 تا 1 لیتر درهکتار

قارچکش اکسی کلرور مس (کوپراویت) WP35% برای کنترل آتشک سیب و گلابی -لب شتری هلو-بلایت گردو-بیماری دارخور-غربالی هسته دارها-شانکر باکتریایی هسته دارها-لکه آجری بادام-آنتراکنوز گردو-سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فر-سفیدک پودری گوجه فرنگی-ناتراسیا مرکبات(سرخشکیدگی)-گموز پسته-پوسیدگی گل آذین خرما-سفیدک داخلی جالیز وسبزی بادر 1 تا 5 لیتر درهکتار یا درهزار

-قارچکش رورال- تی اس( ایپرودیون+کاربندازیم ) WP 52.5% برای کنترل لکه قهوه ای نواری جــــــو-شیت بلایت-زردی نخود بادز 1 تا 2 کیلو درهزار یا هکتار

-قارچکش توپاس (پنکونازول ) EW 20% برای کنترل سفیدک حقیقی مــــــو بادز 125 سی سی درهزار

قارچکش کالکسین (تری دیمورف) EC 75% برای کنترل سفیدک حقیقی چغندر با دز750 سی سی درهکتار

-قارچکش مانکوزب (دیتان M-45) WP 80% برای کنترل آلترناریای گوجه و سیب زمینی-سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی-سفیدک داخلی یونجه-سیاهک سخت جــــو-مومیای میوه-لکه آجری بادام-برق زدگی نخود-سفیدک داخلی و بوته میری جالیز-کنـــه زنگ مـــرکــبـات بادز یک تا 2 کیلو درهکتار یا هزار

-قارچکش ریدومیل (متالاکسیل ) G 5 % برای کنترل سفیدک داخلی سبزی و جالیز- بوته میری سبزی و جالیز با دز 20 تا 25 کیلو درهکتار

قارچ کش داکونیل ( کلروتالونیل) SC 72% ساخت سینجنتا جهت کنترل سفیدک دروغی سیب زمینی و آلترناریای گوجه فرنگی میزان مصرف 2 کیلو در هکتار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *