لیست سموم حشره کشها

لیست سموم حشره کشها

حشره کش کالیپسو ( تیاکلوپرید ) SC 480 ساخت بایر آلمان برای مبارزه با کرم سیب – سوسک برگخوار سیب زمینی (کلرادو) و پسیل پسته به نسبت 200تا300 سی سی در هزار

– حشره کش موسپیلان (استامی پراید ) WP 20% ساخت نیپون سودا ژاپن برای کنترل کرم سیب و مینوز لکه گرد و شته ها میزان مصرف 0.5 در هزار

 

– حشره کش مچ ( لوفنورون ) امولسیون 50% ساخت سینجنتا برای کنترل کرم سیب و پسیل پسته و برگخوارهای در برنج و جالیز به نسبت یک در هزار

– حشره کش کانسالت ( هگزافلومورون ) امولسیون 10% ساخت داواگروساینس جهت کنترل پسیل پسته و حتی لارو پروانه ها به نسبت 0.5 در هزار

 

– حشره کش بیسکایا ( تیاکلوپراید ) OD 240 ساخت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته میزان مصرف ./3 در هزار وکرم سیب بادز نیم درهزار

 

– حشره کش پروتئوس ( دلتامترین + تیاکلوپرید ) OD 110ساخت بایر آلمان جهت مبارزه با حشره بالغ سفید بالک جالیز،تریپس پیاز وکرم غوزه پنبه به مقدار یک لیتر در هکتار

 

– حشره کش آپلاود ( بوپروفزین ) ساخت نیهون نوهیاکو SC 40% جهت مبارزه با عسلک پنبه و بالشک مرکبات و شپشک ها به نسبت 75/0در هزار

 

حشره کش تریسر ( اسپینوزاد ) ساخت داواگروساینس بصورت گرانول وتابل 50% برای کنترل کرم سیب و کرم قوزه پنبه و برگخوارهای سبزی و جالیز و کرم خوشه خوار انگور و آفات انباری – میزان مصرف 200 تا 400گرم در هزار

 

این حشره کش بصورت تماسی و گوارشی اثر کرده سبب فلج شدن حشره میگردد.و برای تمامی مراحل رشد حشره ( لارو ، تخم ، و حشره بالغ ) موثر است. این حشره کش با تاثیر بر گیرنده های استیل کولین باعث فلج شدن و مرگ حشره میشود.

 

– حشره کش کونفیدور ( ایمیداکلوپرید ) ساخت بایر آلمان سوسپانسیون 35% برای کنترل آفات مکنده مثل شته ها ، زنجرکها و پسیلها و سوسک کلرادو و … به نسبت 300 تا 400 سی سی در هزار

 

– حشره کش آوانت ( ایندوکساکارب ) ساخت دوپوند فرانسه سوسپانسیون 15% برای کنترل کرم سیب و کرم قوزه پنبه و بسیاری از حشرات پروانه ای میزان مصرف 200 تا 300 سی سی در هزار

 

– حشره کش پی متروزین ( چس) ساخت سینجنتا گرانول وتابل 50% جهت کنترل شته در جالیز( خیار) و هلو و چغندر و پنبه … به نسبت یک در هزار

 

– حشره کش آدمیرال ( پیری پروکسی فن ) مایع امولسیون شونده 10% ساخت سومیتومو- اختصاصا” جهت کنترل انواع شپشکها و سفید بالکها و عسلک به میزان یک در هزار

 

حشره کش آکتارا ( تایومتوکسام ) WG 25% ساخت سینجنتا برای کنترل پسیل پسته بمقدار 300گرم در هزار

 

– حشره کش نیمازال ( آزادیراختین ) امولسیون 1% جهت کنترل مگس مینوز جالیز در گلخانه میزان مصرف 1 تا1.5 لیتر در 1000 متر مربع

 

– حشره کش کروئیزر ( تایومتوکسام ) SC 35% ساخت سینجنتابرای ضدعفونی بذر چغندر قند و سیب زمینی برای جلوگیری از آلوده شدن به حشرات مکنده آنهم با هدف جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی میزان مصرف در سیب زمینی 20 سی سی سم در 100 کیلو بذر.

 

– حشره کش سومی پلیو ( پیریدالایل ) ساخت سومیتومو امولسیون 50% برای کنترل آفات پروانه ای روی پنبه ، گوجه فرنگی، چغندر ،سویا ، نخود میزان مصرف 200 تا 300 سی سی در هکتار

 

– حشره کش مموری ( تایومتوکساید )‌ SC 24% ساخت سینجنتا برای کنترل سفید بالکها بمقدار25/0 در هکتار.

 

– حشره کش کاسکید ( فلوفنوکسورون ) DC 5% ساخت BASF برای کنترل طیف وسیعی از آفات از جمله پسیل پسته ، کرم سیب ، خوشه خوار انگور ، مگس مینوز جالیز میزان مصرف 5/0 تا 7/0 در هزار

 

– حشره کش لاروین ( تیودیکارب ) گرانول روانریز DF 80% ساخت بایر آلمان برای کنترل کرم قوزه و تریپس پنبه و پروانه چوبخوار پسته با مقدار یک کیلوگرم در هکتار.

 

– حشره کش اگروترین ( پیریتروم ) WP 0/1% ساخت اگروفارم جهت کنترل بید سیب زمینی میزان مصرف 3 کیلو در یک تن

 

– حشره کش تریگارد ( سایرومازین ) WP 75% ساخت سینجنتا برای کنترل مینوز سبزی و جالیز بمقدار 4/0در هزار

 

– حشره کش ریجنت ( فیپرونیل ) گرانول 0/2% ساخت رون پولن فرانسه برای کنترل کرم ساقه خوار برنج به نسبت20 کیلوگرم در هکتار

 

حشره کش گلادیاتور ترکیبی از کلرپیریفوس و کلرپیریفوس متیل برای مبارزه با آفات انباری

 

– حشره کش اتابرون ( کلرفلوآزورون ) امولسیون 5% ساخت ایشی هارا برای کنترل پسیل پسته ، لارو پروانه ها ، بید کلم و… به نسبت5/0 تا 75/0 در هزار

 

– حشره کش دانتوتسو ( کلوتیانیدین ) گرانول 50% و امولسیون 25% ساخت سومیتومو برای کنترل آفات مکنده از قبیل شته ها ، پسیل ، زنجره و… در درختان میوه و گیاهان زراعی به نسبت 2/0تا 3/0 در هزار.

 

– حشره کش دیمیلین ( دای فلوبنزورون ) WP 25% ساخت کمتورا برای کنترل بسیاری از آفات در برنج ،پنبه ، درختان میوه، درختان جنگلی، سبزی وجالیز و… بمقدار 5/0 تا 1 در هزار

 

-حشره کش موونتو(اسپیروتترامات) sc 110 محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل پسیل پسته بادز نیم لیتر درهزار درضمن این حشره کش دربسیاری از کشورها جهت کنترل حشرات مکنده ازجمله مگس سفید-تریپس-بسیاری از شپشکها وسپردارها –شته ها دربسیاری ازمحصولات باغی وسبزی وصیفی مورد استفاده فرارگرفته با دز 750 سی سی درهکتار یا درهزار

لیست سموم علف کش

لیست سموم کنه کش

لیست سموم نماتد کش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *