لیست سموم علف کش

لیست سموم علف کش

-علفکش مایستر (فورام سولفورون+یودوسولفورون متیل ) 31ODگرم درلیتر محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز برگ باریک وپهن برگ ذرت با دز 1.5 لیتر درهکتار

-علفکش بستا (گلوفوسینت آمونیم) 500گرم درلیتر SD محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علف های هرز باغات بخصوص مرکبات بسته به نوع علف هرز با دز 3 تا 15 لیتر درهکتار

 – علف کش اکوییپ (فورام سولفورون +ایمن کننده ایزوکسادیفن- اتیل )22.5 OD ساخت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ مزارع ذرت به میزان 2.5 لیتر درهکتار

-علفکش سنکور (متری بوزین) DF75% محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ در در محصولات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، سویا ، نیشکر و هویج می باشد وبسته به بافت خاک بادز 0.5 تا یک کیلو درهکتاروبه دو صورت پیش وپس رویشی میتوان استفاده کرد.

– علف کش کریسمت ( آمترین + تری فلوکسی سولفرون سدیم ) WG 75% ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز مزارع تیشکر بویژه اویارسلام بصورت پس رویشی میزان مصرف 2-2.5 کیلو در هکتار

 – علف کش تیتوس ( ریم سولفورون ) DF 25% ساخت دوپونت برای مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرت دانه ای به نسبت 40 گرم در هکتار

 

– علف کش فوزیلید فورت ( فلوآزیفوپ پی بوتیل ) EC 15% ساخت سینجنتا علیه علفهای هرز نازک برگ گوجه فرنگی به نسبت 1 تا 1.5 لیتر در هکتار

– علف کش کانووی ( پرومترین + فلومترون ) DF 88% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز مزارع پنبه بصورت پس از کشت مقدار مصرف 2.5 کیلوگرم در هکتار

– علف کش کارمکس ( دیورون ) DF 90% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز بایک برگ و پهن برگ نیشکر بصورت پس از کشت و قبل از رویش علف هرز میزان مصرف 4 کیلو در هکتار

– علف کش سلکت سوپر ( کلتودیم ) EC 12% برای مبارزه با علفهای هرز یکساله و چند ساله باریک برگ چغندر و سویا بصورت پس رویشی به میزان یک لیتر در هکتار

– علف کش ویدمستر ( گلایفوزیت با املاح دوگانه ) SL 36% ساخت نوفارم استرالیا برای مبارزه با علفهای هرز باغات میوه و مرکبات و اراضی غیر مزروعی بصورت پس رویشی به نسبت 1.5 لیتر در هکتار.

– علفکش لونترال – واچ ( کلوپیرالید ) SL 30% علیه علفهای هرز مزارع کلزا ( کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان و هفت بندها) پس از رویش علفها به میزان 800 سی سی در هکتار

– علف کش آتلانتیس (مزوسولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده ) OD 1/2% ساخت بایرآلمان جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ گندم مقدار مصرف 1.5 لیتر در هکتار

– علف کش بوتیزان استار ( متازاکلر + کوئین مراک ) SC 41% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ کلزا بصورت پیش رویشی به میزان 2.5 لیتر در هکتار

– علف کش پرسوئیت (ایمازاتاپیر ) SL 10% ساخت BASF علفکش دو منظوره انتخابی و سیستمیک قابل مصرف در یونجه و گیاهان تیره بقولات که برای کنترل سس یونجه ترجیحا” پیش از اتصال رشته های سس مصرف شود میزان مصرف 1 تا 0.75 لیتر پس از رویش ( مرحاه 2-5 برگی یونجه )

– علف کش کروز ( نیکوسولفورون ) SC 4% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله و چندساله باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رویشی میزان مصرف 2 لیتر در هکتار

– علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون) WG 75% ساخت مونسانتو برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع گندم مقدار مصرف 25 گرم در هکتار به همراه سورفکتانت در زمانی که علف هرز 4تا6 برگی است

– علف کش پنترا ( کوئیزالوپ پی تفوریل ) ساخت کمتورا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ در محصولات پهن برگ و پیازی مثل سویا ، کلزا، سیب زمینی، سیر ، پیاز ، لوبیا … میزان مصرف 1تا 1.5 لیتر در هکتار

– علف کش کورن آپ ( استوکلر ) EC 50% برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت قبل یا بعد از کاشت محصول بصورت قبل از رویش علفهای هرز به میزان6تا 7 لیتر درهکتار

– علف کش آکسیال ( پینوکسادن + ایمن کننده ) EC ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ گندم و جو بصورت انتخابی و پس رویشی میزان مصرف 0.5 لیتر در هکتار (قابل اختلاط با گرانستار)

علف کش دیالن سوپر ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز پهن برگ یکساله و چند ساله گندم وجو و همچنین نیشکر و ذرت و سورگوم میزان مصرف 800 میلی لیتر در هکتار

– علف کش اولتیما( نیکوسولفورون + ریم سولفورون ) WG 75% جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای پس از رویش علفهای هرز ( نباید ذرت بیش از 6 برگی باشد )مقدار مصرف 175 گرم در هکتار

لیست سموم کنه کش

لیست سموم حشره کشها

لیست سموم نماتد کش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *