لیست سموم کنه کش

لیست سموم کنه کش

حشره کش ابرون ( اسپیرومزیفن ) 240 سوسپانسیون ساخت بایر آلمان برای کنترل کنه جالیز وپنبه سفید بالک جالیز- به نسبت 400 سی سی در هکتاراین حشره کش بصورت غیر سیستمیک اثر کرده و از بیوسنتز لیپید جلوگیری میکند و روی رشد و باروری سفید بالک تاثیر میگذارد و نیز کشنده تخم است.این کنه کش خاصیت عبور از برگ را نیز دارد وسرعت تاثیر آن نسبت به انویدور سریع تر است.

کنه کش باروک ( اتوکسازول ) ساخت سومیتو ژاپن – برای کنترل کنه قرمز اروپایی درختان میوه – یکی از بهترین کنه کشی است که در بازار وجود دارد. همراه با کنه کش آبامکتین سریعترین و مناسب ترین نتیجه را میدهد .مقدار مصرف 250 تا 500 سی سی در هزار

– کنه کش فلورامایت ( بایفنازیت ) ساخت کمترا SC 24% برای کنترل کلیه مراحل زیستی کنه قرمز و کنه تارتن دو نقطه ای میزان مصرف به نسبت 200 تا 500 سی سی درهزار

کنه کش انویدور ( اسپیرودایکلوفن ) SC 24% ساخت بایر آلمان – برای کنترل کنه قرمز اروپایی -کنه زنگ و تارتن – 300 تا500 سی سی در هزار-روی پسیل پسته نیز تاثیر خوبی دارد.زمان اثر آن بعد از 5 تا 7 روز دیده میشود.

کنه کش پراید ( فنازاکوئین ) SC 20% برای کنترل کنه قرمز اروپایی به میزان 400 سی سی در هزار

لیست سموم علف کش

 لیست سموم حشره کشها

لیست سموم نماتد کش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *