کاکتوس،ساکولنت

کاکتوس،ساکولنت

آستروفیتوم نام علمی: Astrophytum myriostigma اسم عامیانه: کلاه اسقف-کلاه کشیش-کاکتوس ستاره ای Astrophytum آستروفیتوم —————————————————

اپونتیا نام علمی: Opuntia اسم عامیانه: زبان مادر شوهر opuntia اپونتیا —————————————————

اچینو گروزنی نام علمی: Echinocactus grusonii اسم عامیانه: صندلی مادر زن- خمره طلایی- بالش مادر زن-توپ طلایی اسم عامیانه کاکتوس ها و ساکولنت ها اچینو گروزنی ————————————————— استاپلیا نام علمی: Stapelia اسم عامیانه: کاکتوس قورباغه ای Stapelia استاپلیا —————————————————

استت سونیا نام علمی: Stetsonia coryne اسم عامیانه: کاکتوس خلال دندان Stetsonia coryne استت سونیا —————————————————

افوربیا تیروکالی نام علمی: Euphorbia tirucally اسم عامیانه: جون من یه برگ بده- گیاه مدادی Euphorbia-tirucally افوربیا تیروکالی —————————————————

افوربیا جاپونیکا نام علمی: Euphorbia Cocklebur اسم عامیانه: کاکتوس آناناسی euphorbia-cocklebur افوربیا جاپونیکا —————————————————

افوربیا لاکتی نام علمی: Euphorbia lactea forma cristata اسم عامیانه: افوربیا بادبزنی-افوربیا رنگین کمانی اسم عامیانه کاکتوس ها و ساکولنت ها افوربیا لاکتی —————————————————

افوربیا میلی نام علمی: Euphorbia milii اسم عامیانه: مرجان Euphorbia-milii افوربیا میلی ————————————————–

پاخی سرئوس مارگیناتوس نام علمی: Pachycereus marginatus اسم عامیانه: پایه چرمی- پاخی سرئوس- پاخی سرئوس چرمی- پاخی سرئوس مارگیناتوس Pachycereus-marginatus پاخی سرئوس مارگیناتوس ————————————————–

پرسکیا نام علمی: Pereskia اسم عامیانه: پایه خودکاری-پایه مدادی Pereskia پرسکیا —————————————————

تریکوسرئوس نام علمی: (Trichocereus Terscheckii (Echinopsis Terscheckii اسم عامیانه: پایه خیاری (Trichocereus Terscheckii (Echinopsis Terscheckii تریکوسرئوس ————————————————— چاماسرئوس نام علمی: Echinopsis chamaecereus نام دیگر: Lobivia silvestri اسم عامیانه: کاکتوس بند انگشتی-کاکتوس بادام زمینی Echinopsis chamaecereus Lobivia silvestri چاماسرئوس —————————————————

زیگو کاکتوس نام علمی: Schlumbergera truncata اسم عامیانه: کاکتوس کریسمس Schlumbergera-truncata زیگو کاکتوس —————————————————

سفالوسرئوس سنیلیس نام علمی: Cephalocereus senilis اسم عامیانه: پیر مرد-اولد من Cephalocereus senilis سفالوسرئوس سنیلیس ————————————————— سلیندروپونتیا نام علمی: cylindropuntia fulgida var. mamillata اسم عامیانه: تیغ سگی Cylindropuntia-fulgida سلیندروپونتیا ————————————————— سن پدرو نام علمی: Trichocereus pachanoi اسم عامیانه: پایه سن پدرو trichocereus-pachanoi سن پدرو —————————————————

سنسیو نام علمی: Senecio Rowleyanus اسم عامیانه: ساکولنت غوره ای-ساکولنت انگوری Senecio-rowleyanus سنسیو —————————————————

فائوکاریا نام علمی: Faucaria Tigrina اسم عامیانه: کاکتوس دندان کوسه ای-کاکتوس دندان ببری Faucaria-tigrina فائوکاریا ————————————————— فرو لاتیسپینوس نام علمی: Ferocactus latispinus اسم عامیانه: کاکتوس آبنباتی Ferocactus-latispinus فرو لاتیسپینوس ————————————————— کالانکوئه دایگریمونتیا نام علمی: Kalanchoe Daigremontiana اسم عامیانه: کاکتوس اشک تمساح -گل اشک -خود پرور Kalanchoe-daigremontiana کالانکوئه دایگریمونتیا ————————————————— کراسولا نام علمی: crassula muscosa lycopodioides اسم عامیانه: بند کفشی Crassula-muscosa کراسولا —————————————————

کراسولا گولوم نام علمی: Crassula gollum اسم عامیانه: کراسولا سم اسبی-گوش شرک-کراسولا نعل اسبی Crassula-gollum کراسولا گولوم ————————————————— گاستریا نام علمی: Gasteria pillansii اسم عامیانه: ساکولنت زبان گاوی Gasteria pillansii گاستریا ————————————————— لیتوپس نام علمی: Lithops اسم عامیانه: کاکتوس سنگی lithops لیتوپس —————————————————

میرتلو نام علمی: Myrtillocactus اسم عامیانه: پایه آبی-پایه مرمری-شمع آبی Myrtillocactus میرتلو منبع: تک کاکتوس اپونتیا اچینو گروزونی اسم اسم عامیانه کاکتوس ها و ساکولنت ها افوربیا جاپونیکا افوربیا لاکتی افوربیا میلی انواع کاکتوس با اسم و نام انواع کاکتوس خانگی بالش مادر زن پایه آبی پایه چرمی پایه کاکتوس پرسیکیا زبان مادر شوهر ساکولنت ها عامیانه کاکتوس دم موشی کاکتوس سم اسبی کاکتوس سنگی کاکتوس صندلی مادر زن کاکتوس گوش شرک کاکتوس ها کراسولا گاستریا لیتوپس میرتلو نگهداری کاکتوس ها

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *