آبیاری درخت گردو در بهار

آبیاری در مناطق کم باران جهت درختان گردو ضروری است. آب غیر کافی موجب رشد کم، کاهش عملکرد و کاهش کیفیت میوه می‌شود و آب بیش از حد نیز باعث کندی رشد و نیز موجب بروز بیماری‌های طوقه و ریشه می‌گردد آبیاری برای درختان جوان و درختان پیوندی بسیار ضروری است، ولی در درختان بالغ

ادامه مطلب

نحوه کاشت گردو در گلدان

نحوه کاشت گردو در گلدان آموزش کاشت گردو با بذر در گلدان را می خواهیم آموزش دهیم در اینجا بیشتر تمرکز بر روی ارقام تجاری گردو که همان ارقام بذر گردو پربازده و بذر گردو خوشه ای میباشد آموزش داده  میشود    

ادامه مطلب