ارسال نهال گردو به تمام شهر های ایران

واریته تکثیر شده نهال گردو شامل نهال گردوژنوتیب برتر- نهال گردو اسرائیلی- نهال گردوخوشه ای- نهال گردو پیوندی،نهال گردو دیرگل پایه کوتاه،نهال گردواصلاح شده کوپه ای جهت مشاوره و استعلام رقم سازگار با شرایط اقلیمی منطقه مورد نظر کاشت درخت گردو با کارشناسان نهالستان پارس درارتباط باشید باتشکر واحترام 091574650915 09152157465 گردو درختی است که

ادامه مطلب
,

قیمت نهال گردو

قیمت نهال گردو کانادایی یکساله
قیمت نهال گردو کانادایی دوساله
قیمت نهال گردو کانادایی سه ساله
قیمت نهال گردو پیوندی چندلر
قیمت نهال گردو پیوندی فرنو
قیمت نهال گردو پیوندی فرانکت
چقیمت نهال گردو اسرائیلی
قیمت نهال گردو برترت کلات
قیمت نهال گردو پکان
قیمت نهال گردو تویسرکان

ادامه مطلب