آبیاری تابستانه پیاز زعفران

آبیاری تابستانه پیاز زعفران

آبیاری تابستانه پیاز زعفران در تحقیقی که   به مدت سه سال در بجستان و خضری قائن صورت گرفته انجام یک آبیاری در نیمه مرداد 40٪ محصول را افزایش داده است این تحقیقی بعداً در مشهد نیز  تکرار شده و در آنجا نیز روی مزرعه جوان 20٪   به محصول اضافه شده است و تاکنون افرادی زیاد

ادامه مطلب
بهترین زمان آبیاری و تعداد دفعات آبیاری زعفران چند است

بهترین زمان آبیاری و تعداد دفعات آبیاری زعفران چند است

بهترین زمان آبیاری و تعداد دفعات آبیاری #زعفران چند است تحقیقات دانشمندان کشمیر اسپانیا ثابت کرده است که زعفران پس از طی دوره خواب حقیقی حدود 40 الی 50 روز هم احتیاج به درجه حرارت 23 تا 25 درجه دارد که اعضاء برگ و گل را در داخل جوانه خود بوجود آورد و حدود دو

ادامه مطلب

کود دهی زعفران

کود دهی زعفران تخصیص کود به اراضی زعفران کاری باید بر اساس تجزیه خاک و میزان مواد آلی و نسبت کربن به ازت خاک انجام گیرد. افزایش عملکرد گیاه زعفران در رابطه با نسبت کربن به ازت خاک واکنش بسیار مثبتی نشان می دهد. در مصرف کودهای آلی و ازت باید دقت شود زیرا مصرف

ادامه مطلب

آبیاری پیاز زعفران

آبیاری: زعفران به پنج مرحله آب اصلی نیاز دارد که در نقاط مختلف بسته به وضعیت آب و هوای منطقه از اواسط مهر ماه تا نیمه اول آبانماه شروع می شود. آبیاری اول: پس از توزیع کود و خراش دادن زمین از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبانماه انجام می شود. آبیاری دوم: (4-5)

ادامه مطلب

روش کاشت زعفران درگلدان

روش کاشت زعفران درگلدان ایتدا مقداری پیاز زعفران تهیه کنید. این مقدار را درتعدادی گلدان سفالی بزرگ و داخل هرگلدان پنج قسمت وهرقسمت پنج پیاز در چاله هایی به عمق پانزده سانتی متری میتوان کاشت و آبیاری ده روز پس ازکاشت و تا بهار آب باران وبرف برای آن کافیست و اویل بهار رو به

ادامه مطلب

پیاز زعفران،خریدبذر زعفران

پیاز زعفران،خریدبذر زعفران
روش کاشت زعفران درگلدان
كنه بنه زعفران – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور+pdf
شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران
کود مایع برای پیاز زعفران
روش کاشت و پرورش زعفران
دستورالعمل فنی کاشت زعفران

ادامه مطلب