ارقام درخت کم آب -درخت مقاوم به خشکی

ارقام درخت کم آب مقاوم به خشکی و تنش گرمایی

نهال زرشک

نهال عناب

نهال توت خشکه – توت قیسی

نهال سنجد خرمایی

نهال پسته

نهال گل محمدی

درخت کم اب
درخت کم اب

نمایش 1–12 از 17 نتایج