دلایل خشک شدن نهال در سال اول

دلایل خشک شدن نهال در سال اول آبیاری نامناسب یا کم آبیاری ناخواسته از آنجائیکه آبیاری از مهمترین فاکتورهای موفقیت در استقرار باغات جدید می‌باشد، با این وجود به علت رعایت نکردن برخی نکات با وجود آبیاری نهال خشک می شود. از مواردی که در آبیاری باغات تازه احداث باید بدان توجه نمود زمان آبیاری نهالهاست که

ادامه مطلب