نهال هلو ردتاب

نهال هلو ردتاب

درخ هلو ردتاب از ارقام زود رس هلو میباشد سن نهال هلو 2سال به روش گراف تکثیر گردیده است – محصول دهری درخت هلو رد تاب از سال اول کاشت میباشد مناطق کاشت هلو ردتاب جهت احداث باغ تجاری هلو اکثر مناطق معتدله و کوهپایه تا نیمه سردسیر میباشد

ادامه مطلب
,