نهالستان مهندس زردادی

در این نهالستان ارقام نهال اصلاح شده پیوندی -شناسنامهدار- درخت پایه رویشی عرضه میشود نهال به اصفهان پیوندی نهال عناب پیوندی نهال بلوط پیوندی نهال شلیل پیوندی نهال گلابی پیوندی نهال شاه توت پیوندی نهال زرشک پیوندی نهال بادام پیوندی نهال انگور پیوندی نهال انجیر پیوندی نهال انار پیوندی نهال زردآلو پیوندی نهال گوجه سبز

ادامه مطلب
, , , , , , , , , , ,