کود مایع برای پیاز زعفران

کود مایع برای پیاز زعفران توجه: در زمان کشت  پیاز زعفران کود روی پیاز نریزید که زعفران را از بین میبرد فقط  پیاز زعفران ضدعفونی کنید و سپس کشت کنید کود دهی  پیاز از مهر ماه همزمان با آب آبیاری اول شروع میگردد

ادامه مطلب